TERMINY

TERMIN ZAPISÓW przedłużony do 15 października 2020.

TERMINY SZCZEGÓŁOWE I ETAPU
1 IX-25 IX – zgłoszenia i rejestracja Uczestników
1 X – ogłoszenie tytułu książki 1, na październik (dla każdej klasy/rocznika)
25 X – ogłoszenie pytania/zadania egzaminacyjnego
1 31 X – zakończenie czasu na przeprowadzenie Egzaminu
1 1 XI – ogłoszenie tytułu książki 2, na listopad
25 XI – ogłoszenie pytania/zadania egzaminacyjnego 2
30 XI – zakończenie czasu na przeprowadzenie Egzaminu 2
1 XII – ogłoszenie tytułu książki 3, na grudzień
21 XII – ogłoszenie pytania/zadania egzaminacyjnego 3
24 XII – zakończenie czasu przeprowadzenia Egzaminu 3
1 I – ogłoszenie tytułu książki 4, na styczeń/luty
1 III – ogłoszenie pytania/zadania egzaminacyjnego 4
1 III - ogłoszenie tytułu książki 5, na marzec 6 III – zakończenie czasu przeprowadzenia Egzaminu 4
25 III – ogłoszenie pytania/zadania egzaminacyjnego 5
31 III – zakończenie czasu przeprowadzenia Egzaminu 5
1 IV – ogłoszenie tytułu książki 6, na kwiecień
25 IV – ogłoszenie pytania/zadania egzaminacyjnego 6
30 IV – zakończenie czasu na przeprowadzenie Egzaminu 6
1 V – ogłoszenie tytułu książki 7, na maj
25 V – ogłoszenie pytania/zadania egzaminacyjnego 7
31 V – zakończenie czasu na przeprowadzenie Egzaminu 7

TERMIN ETAPU II - czerwiec 2020 - dokładny termin będzie ustalony


Drukuj