CENY

Koszt udziału w Mistrzostwach dla jednej osoby: 49 zł/rok. Cena obejmuje wysyłkę materiałów drukowanych (karty pracy, zeszyt pracy, dyplom), organizację oraz ocenę prac dokonaną przez jury.

 


Drukuj